/

Publicerad:

Arkeologisk undersökning inom fastigheten Sjöholm 2:2

Med start 4 juni genomför Katrineholms kommun, tillsammans med Societas Archaeologica Upsaliensis, en arkeologisk undersökning inom fastigheten Sjöholm 2:2 i Katrineholms kommun. Undersökningen sker nära Blåvingevägen, inom en del av området som är markerat på kartan.

Kartan ovan visar området den arkeologiska undersökningen kommer att ske inom.

Varför görs en arkeologisk undersökning?

Inför en större exploatering är det ibland aktuellt med arekologiska utredningar och undersökningar. Det här sker ofta i flera steg och kan ta tid.

Anledningen till att det genomförs en arkeologisk undersökning är på grund av den planerade bostadsbebyggelsen med ett 80-tal nya bostäder och en förskola i området (detaljplanen kommer skickas ut på granskning under sommaren). Det har påträffats fornlämningar i området i samband med en tidigare genomförd översiktlig arkeologisk undersökning. Syftet med undersökningen är att utreda omfattningen för påträffade fornlämningar för att kunna dokumentera och därefter gräva ut dem.

Vad är en fornlämning?

En fornlämning är spår efter en övergiven mänsklig verksamhet. De lämningar som påträffats inom området vid tidigare utredningstillfällen utgjordes av ett stolphål och en hägnad.

Hur påverkas jag som boende i området?

Den arkeologiska förundersökningen kommer att innebära att mark i området grävs upp. Grävning kommer att ske med grävmaskin. Grävningen sker under dagtid och buller kan förekomma. När förundersökningsarbetet är klart kommer Katrineholms kommun att återställa marken.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.