/

Publicerad:

Över 900 000 kronor i bidrag till Katrineholm för lokala naturvårdssatsningar

Nio naturvårdsprojekt i länet tilldelas drygt 2,3 miljoner kronor i bidrag från Länsstyrelsen i år. Fem av länets kommuner har sökt och fått bidrag. Katrineholm är en av kommunerna och har beviljats 911 600 kronor för tre olika projekt. Ett av projekten handlar om att göra tätortsnära natur mer tillgänglig för katrineholmarna.

Det är väldigt roligt att ha möjlighet att genomföra dessa satsningar på de fina naturvärden som finns på gångavstånd från centrala Katrineholm. Vi hoppas komma igång med utställningen i Tornstugan redan under sommaren 2018 så att kommunens elever ska kunna få tillgång till både naturvärden och naturskola till hösten. I och med tillgänglighetsanpassningen hoppas vi dessutom att det ska bli ett välbesökt område för alla när det är klart, säger miljöstrateg Linda Aldebert på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Här kan du läsa mer om de naturvårdsprojekt som fått bidrag och kommer att genomföras i Katrineholms kommun.

1. Naturstig Norr

I syfte att gynna det tätortsnära friluftslivet kommer en stig, som delvis sträcker sig genom Natura 2000-området Näsnaren, att tillgänglighetsanpassas. Stigen ansluter till parkeringen vid fågeltornet Tornstugan.

2. Naturutställning Näsnaren

Projektet handlar om att göra det tätortsnära fågeltornet Tornstugan vid sjön Näsnaren till ett mer välbesökt utflyktsmål, och en plats att nå ut med naturinformation till både allmänhet och skolor. Inom projektet ska en permanent utställning om områdets naturvärden tas fram, material till naturskoleverksamhet ska köpas in och guidningar samt öppet hus genomföras. Projektet drivs av kommunen i samarbete med Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen i Katrineholm.

3. Insektsinventering Gersnäsområdet vid Lilla Näsnaren

Det här projektet handlar om att genomföra en insektsinventering i Gersnäsområdet vid Lilla Näsnaren. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Naturskyddsföreningen i Katrineholm och innefattar också studiebesök för allmänheten. Inventeringen ska fungera som ett underlag för kommunens framtida arbete med att bevara och utveckla områdets natur- och friluftsvärden.

Om LONA-bidraget

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt medfinansierar genomförandet av dessa projekt. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, ger både kommuner och lokala aktörer möjlighet att söka bidrag med upp till 50 procent av kostnaden för naturvårdsåtgärder och insatser för friluftslivet. Viktiga ledord för satsningarna är tätortsnära natur, friluftsliv, folkhälsa, natur och kultur samt integration.

LONA-logotyp

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm