/

Bolag, kommunalförbund & stiftelser

Kommunen äger ett antal bolag och stiftelser för att bidra med tjänster som är av intresse för alla invånare. För vissa tjänster samverkar kommunen med andra kommuner i så kallade kommunalförbund.

Helägda bolag

  • Katrineholms Fastighets ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (KFAB) är kommunens största hyresvärd. Bolaget äger och förvaltar cirka 1800 lägenheter och en mängd lokaler i ett 80-tal fastigheter.
  • Katrineholms Industrihus ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (KIAB) hyr ut lokaler till både stora industrier och små företag. Bolaget är ett dotterbolag till Katrineholms Fastighets AB med gemensam administration och företagsledning.Katrineholms Vatten och Avfall AB äger kommunens VA-anläggningar.

Delägda bolag

  • Katrineholms Entreprenörscentrum ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Katec) hjälper till med utveckling av idéer till framgångsrika företag.
  • Katrineholms Tekniska College ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (KTC) är ett kompetenscentrum för teknik och naturvetenskap, som utbildar elever på gymnasienivå.
  • KFV Marknadsföring ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster utvecklar och marknadsför Katrineholm som besöksmål för turister, de skapar bättre förutsättningar för handel och företagare på orten och de arbetar med evenemang som mässor, temadagar, festivaler och företagshappenings. Bolaget ägs till 70% av näringslivet och till 30% av Katrineholms kommun.
  • Sörmlands Vatten och Avfall ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ägs gemensamt av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun. Bolaget ser till att dricksvattnet i kranarna är av god kvalité, renar avloppsvattnet och tar hand om hushållsavfall. De producerar och säljer också biogas.
  • Sörmlandstrafikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samordnar länets kollektivtrafik. De samarbetar med SJ och Movingo om tågresor i regionen. 

Kommunalförbund

Stiftelser