/

Startar:

Slutar:

Bygg- och miljönämnden

KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18, Katrineholm

Sammanträdeshandlingar publiceras några dagar innan sammanträdet.