/

Startar:

Slutar:

Kommunstyrelsen

KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdetshandlingarna publiceras några dagar innan sammanträdet