/

Startar:

Slutar:

Kommunstyrelsen - inställt

KTS-salen, Vita huset

Sammanträdetshandlingarna publiceras några dagar innan sammanträdet