/

Startar:

Slutar:

Folkhälsoutskottet

Safiren, Katrineholm

Folkhälsoutskottets handlingar publiceras några dagar innan sammanträdet.