/

Startar:

Slutar:

Vård- och omsorgsnämnden

KTS-salen, Vita huset, Drottninggatan 18

OBS! Sammanträdet är inställt.