/
/

Startar: 2020-08-25 13.00

Slutar: 2020-08-25 17.00

Bildningsnämnden

KTS-salen, Drottninggatan 18

Mötets handlingar publiceras några dagar innan sammanträdet.

Bildningsnämndens sammanträdeshandlingar