/
/

Startar: 2020-08-24 18.00

Slutar: 2020-08-24 23.00

Kommunfullmäktige

Safiren, Drottninggatan 19. Mötet är öppet för allmänheten

Mötets handlingar publiceras några dagar innan sammanträdet.

Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar