/
Ukrainas flagga

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina påverkar oss alla på olika sätt, både praktiskt och psykiskt. I Katrineholms kommun följer vi utvecklingen och agerar utifrån myndigheternas lägesbilder, råd och rekommendationer.

Senast uppdaterad: 2022-04-06

Det här gör vi

Vår uppgift är att värna vår befolkning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och skapa trygghet. Vi arbetar med världsläget på flera sätt.

Aktuellt just nu:​

  • Vi har övergripande samverkansmöten för att samordna våra insatser. ​
  • Vi förbereder oss för effekter som världsläget har och framåt kan medföra på våra verksamheter och vår kommun. Till exempel den ökade risken för cyberattacker och det stora informationsbehovet som finns.
  • Vi har svarat på Länsstyrelsens och Migrationsverkets förfrågan kring boendeplatser och tar emot människor på flykt.
  • Vi arbetar också med kommunens egen beredskap kring till exempel mat, kommunikation och inventering av skyddsrum. ​

Så här kan du hjälpa till

Du kan hjälpa till och bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet.

  • Ta hand om varandra.
  • Sprid inte information från okända eller oseriösa källor.
  • Engagera dig på olika sätt.
  • Skydda din information mot cyberangrepp.
  • Se över din hemberedskap.

Ta hand om din oro & stötta andra

Vi alla påverkas av världsläget på olika sätt. Lyssna och ta hand om varandra. Ta hjälp om din oro påverkan din vardag.

Stöd vid oro - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Prata med barn

Kom ihåg barnen. De hör och ser mer än vad vi tror. I skolan kommer vi att prata om världsläget på olika sätt. Fråga gärna vad de vet och vad de hört.

Bris och Försvarsmakten har tagit fram handfasta råd för hur vuxna kan prata med barn om omvärldsläget:

Fler länkar:

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation

Ett sätt att hjälpa till är att engagera dig i en frivillig försvarsorganisation Länk till annan webbplats., eller stötta en hjälporganisation.

Tack!

Vi får in många samtal från er som vill hjälpa till. Vi blir otroligt glada över att det finns en vilja att på olika sätt stötta de som flyr. Tack!

Bra länkar

Kontakt

Pressansvarig

Pascal Tshibanda

Telefon: 0150-577 70

Besök: Gröna Kulle, Fredsgatan 38, Katrineholm

Press- och sponsringsansvarig

Geza Simon

Besök: Gröna Kulle, Fredsgatan 38, Katrineholm