/
/

Stabsorganisation kring corona

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän spridning i landet av coronaviruset, covid-19, är mycket hög. I Katrineholms kommun har alla förvaltningar nu gått upp i såkallat stabsläge (ett beredskapsläge där ledning eller nyckelfunktioner samlas och utvärderar information löpande för att snabbt sätta igång verksamhet).

Vad gör Katrineholms kommun

Katrineholms kommun arbetar efter framtagna rutiner och har en organisation för att leda arbetet.

Så förbereder vi oss i våra verksamheter

Katrineholms kommun följer händelseutvecklingen och arbetar med att förbereda verksamheten utifrån de förutsättningar som gäller coronaviruset, både kort- men också långsiktigt.

Information till våra anställda sker via vårt intranät.

Vad gör vi vid smitta i Katrineholms kommun?

Kommunen arbetar enligt de planer och rutiner som finns framtagna. Beslut om åtgärder kommer att kommuniceras framför allt här. Vi kommer däremot inte att kommentera detaljer kring enskilda fall med hänsyn till den personliga integriteten.