/
/

Åtgärder till företag och föreningar

Här finns samlad information kring stöd och åtgärder från statliga myndigheter, organisationer och kommunen.

Senast uppdaterad 30 april.
Nytt på sidan: Stödpaket till Katrineholms lokala näringsliv förlängs till 30 september.

Uppdaterad 30 april

Med anledningen av pandemin finns nu ett nytt stödpaket till det lokala näringslivet. Katrineholms kommunkoncern inför extra hyresrabatter till vissa utsatta branscher, vilket ger möjlighet att söka 50 % i hyresreduktion.

Har du frågor och vill få tips om vilka stöd som kan vara aktuella för dig och din verksamhet, kontakta näringslivsavdelningen. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt bland bidragen och var du gör din ansökan.

Stödpaketet från Katrineholms kommunkoncern:

  • Hyresrabatt på upp till 50 % (+ 50 % från regeringen) för kommunens och KFAB/Kiabs lokaler. Gäller 30 september 2021. Förutsättning att regeringen fattar beslut om den tillfälliga hyresrabatten. Regelverket för hyresrabatten följer Regeringens krav.

  • Näringslivsavdelningen får i uppdrag att stötta företag i kommunen att söka de statliga stöd som ges till näringslivet. Gäller även hyresrabatten för vissa utsatta branscher.

  • Restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan) och ha öppet fram till 30 september.

  • Möjlighet till större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar – till och med 30 september.

  • Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan – gäller fram till 30 september.

  • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda och av KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar för företag till och med 30 april 2021.

  • Betalningsanstånd, vid förfrågan, på tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt tobakslagen för företag till och med 30 april 2021.

  • Korta ner betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet till och med 30 april 2021.

Läs mer om Regeringens stödpaket Länk till annan webbplats.

Näringslivsavdelningen

Näringslivschef
Stefan Toll
Mejl: stefan.toll@katrineholm.se
Telefon: 070-588 77 94


Näringslivsutvecklare/företagslots
Carina Lloyd
Mejl: carina.lloyd@katrineholm.se
Telefon: 070-595 96 65

Matchajobben.nu

Webbtjänsten matchajobben.nu hjälper regionens företag att hitta varandra. Tjänsten har tagits fram på initiativ av Region Östergötland och finns också för Region Sörmland. Där kan du som företagare lägga upp vad du erbjuder eller har behov av. Till exempel behov av uppdrag, att du saknar arbetskraft eller har tillgänglig arbetskraft.

Gå in direkt och lägg in dina behov, och dela till alla dina företagsvänner!
Läs mer och hitta företag på www.matchajobben.nu/sormland Länk till annan webbplats.

Kostnadsfri rådgivning till företag i Katrineholm

För att stödja näringslivet att hantera Corona-pandemins effekter ger vi rådgivning till Katrineholms näringsliv. Du kan få 1 timmes kostnadsfri rådgivning med någon av KATECs 10 specialister inom ekonomi, juridik, affärsutveckling och allmän rådgivning. Detta finansieras av Katrineholms kommun och Sörmlands sparbanks stödfond.

Boka en tid på www.katec.se/bokning-radgivning Länk till annan webbplats.

Samlad information från verksamt.se

verksamt.se Länk till annan webbplats. finns det samlad information från myndigheter och som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med corona/covid-19. Här finns även information på engelska. 

Regeringen: stöd och krispaket till företagare

Här hittar du som företagare information från regeringen Länk till annan webbplats. gällande bland annat stöd och krispaket till företagare och ekonomiska åtgärder med anledning av corona/covid-19.

Skatteverket: anstånd med skattebetalning

I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen. Skatteverket bevakar även regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt med anledning av coronaviruset.

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket: korttidsarbete

All information om detta stöd och hur det fungerar finns samlat på Tillväxtverkets hemsida. Här finns aktuell information, information om hur du ansöker och gör avstämning samt frågor och svar.

Tillväxtverkets webbplats

Försäkringskassan: sjuklönekostnader

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset.

Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Riksbanken: finansiellt stöd

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är företagets bank som sedan förmedlar pengarna vidare till företagen. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Riksbankens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödinsats för Sörmlands besöksnäring

Bolaget STUA (Sörmlands turismutveckling AB), som bland annat ägs av regionen och kommunerna, får medel från Region Sörmland för att genomföra en stödinsats för besöksnäringen i Sörmland. STUA ska samordna frågor som rör exempelvis affärsrådgivning, juridik och försäkringar.

Region Sörmlands webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Destinationsutveckling Sörmlands webbplats Länk till annan webbplats.
Ring STUA för att boka rådgivning: 0155-220 800 eller maila radgivning@stua.se

Almi: tre råd till dig som företagare

Här kan du läsa mer om Almis råd Länk till annan webbplats. till dig som företagare gällande corona/covid-19

Almis lånefond

Almis webbplats Länk till annan webbplats.

Business Sweden: företagare med internationell verksamhet

Business Sweden arbetar för att stödja företagare med internationell verksamhet i denna situation.

Business Swedens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående Corona­pandemin erbjuder partnerskapet FriS-Framtidens industri i Sörmland nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen.

Deltagande partners i arbetet är Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren.

Mälardalen Industrial Technology Center webbplats Länk till annan webbplats.

Krispengar till kulturen

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen.

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Pressmeddelandet krispengar till kulturen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 2021-06-18

Anser du att ett företag inte följer riktlinjerna?
Kontakta Katrineholms kommun
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från 1 juli gäller en ny lag för att förhindra smittspridning på serveringar.

Alla verksamheter som serverar mat eller dryck på plats berörs av den nya lagen.

Serveringar som restauranger och barer ska se till att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydd har ansvaret för att se till att lagen följs. Kommunen har rätt att stänga en verksamhet som inte följer lagen.

Om smittskydd på serveringsställen på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Företagare?

För kafé- och restaurangägare finns mer information om vad som krävs av dig på sidan för företag och föreningar.

Sörmlands sparbanks stödfond för föreningar

Föreningar som förlorat intäkter kopplat till corona-pandemin och som kan visa detta kan ansöka om ekonomiskt stöd. Hur ni gör och vilka villkor som gäller samt ansökan gör du via Sparbankens stödfond. Länk till annan webbplats.

Riksidrottsförbundet stöttar föreningar i coronakrisen

Föreningar kan söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen. Vad som gäller kan du läsa mer om på Riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats..

RF-SISU Sörmland hjälper er att anpassa

Behöver du ett bollplank eller stöd i att fortsätta med er föreningsverksamhet? Kanske har du frågor om hur du kan bedriva en smittsäker barn- och ungdomsverksamhet? Hör av dig till RF-SISU Sörmland Länk till annan webbplats..