/
/

Åtgärder till företag och föreningar

Här finns samlad information kring stöd och åtgärder från statliga myndigheter, organisationer och kommunen.

Uppdaterad 2020-07-03 kl 11.00

Matchajobben.nu

Nu lanseras webbtjänsten matchajobben.nu i Sörmland. Tjänsten, som tagits fram på initiativ av Region Östergötland, hjälper regionens företag att hitta varandra. Där kan du som företagare lägga upp vad du erbjuder eller har behov av. Till exempel behov av uppdrag, att du saknar arbetskraft eller har tillgänglig arbetskraft.

Gå in direkt och lägg in dina behov, och dela till alla dina företagsvänner!
Läs mer och hitta företag på www.matchajobben.nu/sormlandlänk till annan webbplats

Akut hjälp till företag som drabbats ekonomiskt av covid-19

Nu finns en nationell företagsakut som ger vägledning till dig som har problem i ditt företag till följd av coronapandemin. Region Jönköping tillsammans med Tillväxtverket erbjuder en nationell företagsakut dit företag kan vända sig.
Ring 010-241 13 00 eller besök www.nationellaforetagsakuten.selänk till annan webbplats

Kostnadsfri rådgivning till företag i Katrineholm

För att stödja näringslivet att hantera Corona-pandemins effekter ger vi rådgivning till Katrineholms näringsliv. Du kan få 1 timmes kostnadsfri rådgivning med någon av KATECs 10 specialister inom ekonomi, juridik, affärsutveckling och allmän rådgivning. Detta finansieras av Katrineholms kommun och Sörmlands sparbanks stödfond.

Boka en tid på www.katec.se/bokning-radgivninglänk till annan webbplats

Samlad information från verksamt.se

verksamt.selänk till annan webbplats finns det samlad information från myndigheter och som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med corona/covid-19. Här finns även information på engelska. 

Regeringen: stöd och krispaket till företagare

Här hittar du som företagare mer information från regeringenlänk till annan webbplats gällande bland annat stöd och krispaket till företagare och ekonomiska åtgärder med anledning av corona/covid-19.

Skatteverket: anstånd med skattebetalning

I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen. Skatteverket bevakar även regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt med anledning av coronaviruset.

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillväxtverket: korttidsarbete

All information om detta stöd och hur det fungerar finns samlat på Tillväxtverkets hemsida. Här finns aktuell information, information om hur du ansöker och gör avstämning samt frågor och svar.

Tillväxtverkets webbplats

Försäkringskassan: sjuklönekostnader

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset.

Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats

Riksbanken: finansiellt stöd

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är företagets bank som sedan förmedlar pengarna vidare till företagen. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Riksbankens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödinsats för Sörmlands besöksnäring

Bolaget STUA (Sörmlands turismutveckling AB), som bland annat ägs av regionen och kommunerna, får medel från Region Sörmland för att genomföra en stödinsats för besöksnäringen i Sörmland. STUA ska samordna frågor som rör exempelvis affärsrådgivning, juridik och försäkringar.

Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Destinationsutveckling Sörmlands webbplatslänk till annan webbplats
Ring STUA för att boka rådgivning: 0155-220 800 eller maila radgivning@stua.se

Almi: tre råd till dig som företagare

Här kan du läsa mer om Almis rådlänk till annan webbplats till dig som företagare gällande corona/covid-19

Almis lånefond förstärks med 3 miljarder kronor

Almis webbplatslänk till annan webbplats

Business Sweden: företagare med internationell verksamhet

Business Sweden arbetar för att stödja företagare med internationell verksamhet i denna situation.

Business Swedens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående Corona­pandemin erbjuder partnerskapet FriS-Framtidens industri i Sörmland nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen.

Deltagande partners i arbetet är Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren.

Mälardalen Industrial Technology Center webbplatslänk till annan webbplats

Krispengar till kulturen

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen.

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Pressmeddelandet krispengar till kulturenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-07-02 .

Just nu gör kommunen inspektioner på kaféer, restauranger och barer för att se till att Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs.

Du som besökare behöver tänka på att:

 • hålla avstånd till andra besökare.
 • sitta ner när du äter eller dricker.

För dig som driver ett serveringställe gäller följande:

1. Se till att det går att undvika trängsel på de ytor som besökare och gäster har tillträde till. Det gäller både inomhus och utomhus. Gästerna ska kunna hålla avstånd till varandra (minst 1 meter mellan sällskap). Du kan till exempel:

 • Möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme.
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera de avstånd där besökare får vara.
 • Begränsa antalet besökare som är samtiditgt på serveringsstället.
 • Om det är kö, använd exemeplvis nummerlappar.

2. Du ska se till att besökarna kan sitta vid ett bord när de ska ätao och dricka. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel.

3. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

4. Sätt upp tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten ska informationen till gästerna vara väl synlig och innehålla information om:

 • Att hålla avstånd.
 • Att tvätta händerna.
 • Att mat och dryck ska ätas när man sitter vid ett bord.
 • Att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

5. Personalen på ditt serveringsställe ska få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

Anser du att ett företag inte följer riktlinjerna?
Kontakta Katrineholms kommun
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från1 juli gäller en ny lag för att förhindra smittspridning på serveringar.

Alla verksamheter som serverar mat eller dryck på plats berörs av den nya lagen.

Serveringar som restauranger och barer ska se till att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydd har ansvaret för att se till att lagen följs. Kommunen har rätt att stänga en verksamhet som inte följer lagen.

Lagen gäller fram till 31 december 2020.

Om smittskydd på serveringsställen på länsstyrelsens webbplats länk till annan webbplats

Företagare?

För kafé- och restaurangägare finns mer information om vad som krävs av dig på sidan för företag och föreningar.

För att värna om det lokala näringslivet genomför Katrineholms kommun olika åtgärder. Det görs dels för att undvika konkurser och uppsägningar, men även för att allmänt underlätta för företagen.

Betalningsanstånd

Betalningsanstånd kan ges till företag efter överenskommelse vid förfrågan, till och med sista maj. Det gäller på avgifter inom:

 • vatten och avlopp
 • sophämtning
 • tillståd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.
 • markarrenden och hyror i kommun-och KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar.

Kortare betaltider

Katrineholms kommun har inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer. Det görs genom att hantera fakturor och betalningen av dessa skyndsamt för att på så sätt bidra till att stärka företagets likviditet.

Restaurang och uteservering

Kommunens riktlinjer ska göra det möjligt för restauranger att öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan). Kommunen ska också möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.

Utflyttning av verksamhet

Kommunen underlättar för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan.

Tillsyn och tillstånd

Tillstånds- och tillsynsärenden som är verksamhetskritiska prioriteras. Tillsyn vid verksamheter sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder enligt gällande lagar och regler med hänsyn till företagets situation.

Åtgärderna gäller från och med 23 mars och uppdaterades senast 18 maj.

Vidare kontakt & information

Avdelningen för Näringsliv

Sörmland Vattenlänk till annan webbplats
KFABlänk till annan webbplats Katrineholms Fastighets AB
KIABlänk till annan webbplats Katrineholms Industrihus AB

De föreningar som fått stöd beviljat från kommunen

Vi uppmuntrar alla föreningar som har fått bidrag från Katrineholms kommun i form av projektstöd, arrangemangsgaranti eller sponsring att flytta fram sina arrangemang tills vidare. Detta oavsett storlek på arrangemanget. De föreningar som väljer att flytta fram sina arrangemang kommer att kunna behålla stödet från kommunen.

De föreningar som väljer att ställa in sina arrangemang eller som har arrangemang som inte kan genomföras får ta kontakt med föreningsservice i Katrineholms kommun för vidare hantering.

Föreningar som planerar att söka stöd

Möjligheten att kunna söka stöd för arrangemang och projekt finns även fortsättningsvis. Under rådande omständigheter har vi dock begränsade möjlighet att fatta några beslut. Detta gäller tills vidare. Projektstöd som gäller projekt med begränsad fysisk eller uteslutande digital kontakt kommer hanteras även fortsättningsvis.

Betalningsanstånd

Betalningsanstånd kan ges till föreningar efter överenskommelse vid förfrågan, till och med sista juli. Det gäller för avgifter inom:

 • vatten och avlopp
 • sophämtning
 • tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.
 • markarrenden och hyror i kommun- och KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar.

Betaltider

Katrineholms kommun har inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer. Det görs genom att skyndsamt hantera fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka föreningens likviditet.

Avbokningsavgifter

Kommunen tar inte ut någon avbokningsavgift för kommunala lokaler.

Håll evenemangskalendern uppdaterad

Kom ihåg att skicka in eventuella förändringar om ditt evenemang till oss så att vi håller vår evenemangskalender uppdaterad.

Vidare kontakt & information

Föreningsservice

Sörmland Vattenlänk till annan webbplats
KFABlänk till annan webbplats Katrineholms Fastighets AB
KIABlänk till annan webbplats Katrineholms Industrihus AB

Sörmlands sparbanks stödfond för föreningar

Föreningar som förlorat intäkter kopplat till corona-pandemin och som kan visa detta kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 30 000 kronor. Hur ni gör och vilka villkor som gäller samt ansökan gör du via Sparbankens stödfond.länk till annan webbplats

Riksidrottsförbundet stöttar föreningar i coronakrisen

Föreningar kommer att kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen. Vad som gäller kan du läsa mer om på Riksidrottsförbundets hemsida.


2020-07-08

Företag som tagit emot korten ska lösa in dem till turistinformationen senast 30 augusti.

Katrineholms kommun ger medarbetararna i kommunen två presentkort à 100 kronor. Gåvobevisen/presentkorten är nya och har tagits fram för att visa uppskattning för medarbetarna men också för att gynna den lokala handeln i dessa speciella tider.

Vilka företag får ta emot gåvobevisen?
Alla företag i Katrineholms kommun som säljer varor eller tjänster till privatpersoner har möjlighetatt lösa in detta gåvobevis om man så önskar. Det är alltså valfritt för företagen om de vill ta emot dem.

Är du företagare i kommunen, men inte fått något informationsbrev? Kontakta Louise Magnusson på KFV Marknadsföring.

Kontakt

Näringslivsutvecklare/företagslots

Carina Lloyd

Telefon: 070-595 96 65

Näringslivschef

Stefan Toll

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare