/
/

Åtgärder till företag och föreningar

Här finns samlad information kring stöd och åtgärder från statliga myndigheter, organisationer och kommunen.

Matchajobben.nu

Webbtjänsten matchajobben.nu hjälper regionens företag att hitta varandra. Tjänsten har tagits fram på initiativ av Region Östergötland och finns också för Region Sörmland. Där kan du som företagare lägga upp vad du erbjuder eller har behov av. Till exempel behov av uppdrag, att du saknar arbetskraft eller har tillgänglig arbetskraft.

Gå in direkt och lägg in dina behov, och dela till alla dina företagsvänner!
Läs mer och hitta företag på www.matchajobben.nu/sormlandlänk till annan webbplats

Akut hjälp till företag som drabbats ekonomiskt av covid-19

Det finns en nationell företagsakut som ger vägledning till dig som har problem i ditt företag till följd av coronapandemin. Region Jönköping tillsammans med Tillväxtverket erbjuder en nationell företagsakut dit företag kan vända sig.
Ring 010-241 13 00 eller besök www.nationellaforetagsakuten.selänk till annan webbplats

Kostnadsfri rådgivning till företag i Katrineholm

För att stödja näringslivet att hantera Corona-pandemins effekter ger vi rådgivning till Katrineholms näringsliv. Du kan få 1 timmes kostnadsfri rådgivning med någon av KATECs 10 specialister inom ekonomi, juridik, affärsutveckling och allmän rådgivning. Detta finansieras av Katrineholms kommun och Sörmlands sparbanks stödfond.

Boka en tid på www.katec.se/bokning-radgivninglänk till annan webbplats

Samlad information från verksamt.se

verksamt.selänk till annan webbplats finns det samlad information från myndigheter och som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med corona/covid-19. Här finns även information på engelska. 

Regeringen: stöd och krispaket till företagare

Här hittar du som företagare mer information från regeringenlänk till annan webbplats gällande bland annat stöd och krispaket till företagare och ekonomiska åtgärder med anledning av corona/covid-19.

Skatteverket: anstånd med skattebetalning

I vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen. Skatteverket bevakar även regeringens förslag till åtgärder för att stödja företag som drabbas ekonomiskt med anledning av coronaviruset.

Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats

Tillväxtverket: korttidsarbete

All information om detta stöd och hur det fungerar finns samlat på Tillväxtverkets hemsida. Här finns aktuell information, information om hur du ansöker och gör avstämning samt frågor och svar.

Tillväxtverkets webbplats

Försäkringskassan: sjuklönekostnader

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset.

Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats

Riksbanken: finansiellt stöd

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är företagets bank som sedan förmedlar pengarna vidare till företagen. Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Riksbankens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stödinsats för Sörmlands besöksnäring

Bolaget STUA (Sörmlands turismutveckling AB), som bland annat ägs av regionen och kommunerna, får medel från Region Sörmland för att genomföra en stödinsats för besöksnäringen i Sörmland. STUA ska samordna frågor som rör exempelvis affärsrådgivning, juridik och försäkringar.

Region Sörmlands webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Destinationsutveckling Sörmlands webbplatslänk till annan webbplats
Ring STUA för att boka rådgivning: 0155-220 800 eller maila radgivning@stua.se

Almi: tre råd till dig som företagare

Här kan du läsa mer om Almis rådlänk till annan webbplats till dig som företagare gällande corona/covid-19

Almis lånefond

Almis webbplatslänk till annan webbplats

Business Sweden: företagare med internationell verksamhet

Business Sweden arbetar för att stödja företagare med internationell verksamhet i denna situation.

Business Swedens webbplatslänk till annan webbplats

Stöd för industriföretagen i Sörmland

För att hjälpa dig som företagare inom industrin att hantera följdeffekterna av den pågående Corona­pandemin erbjuder partnerskapet FriS-Framtidens industri i Sörmland nu stöd och rådgivning till de sörmländska industriföretagen.

Deltagande partners i arbetet är Almi i Sörmland, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Handelskammaren Mälardalen och Östsvenska Handelskammaren.

Mälardalen Industrial Technology Center webbplatslänk till annan webbplats

Krispengar till kulturen

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen.

Regeringen har fattat beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19. Pressmeddelandet krispengar till kulturenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 2020-12-22.

Reglerna på serveringsställen, exempelvis restauranger, kaféer och barer, skärps från och med den 24 december 2020. Katrineholms kommun kontrollerar att reglerna följs.

Du som besökare ska tänka på att:

 • hålla avstånd till andra besökare,
 • sitta ner när du äter eller dricker,
 • ingår du i ett större sällskap kommer ni att behöva dela upp er i mindre grupper. Restaurangen avgör hur ni ska sitta för att det ska ske på ett smittsäkert sätt i lokalen.

För dig som driver ett serveringsställe gäller följande:

1. Antalet besökare i ett och samma sällskap får högst uppgå till 4 personer (gäller från och med 24 december 2020). Fram till den 24 december gäller maxgränsen 8 personer.

2. Du får inte servera alkohol efter klockan 20 (gäller från och med 24 december 2020).

3. Du ska se till att det går att undvika trängsel på de ytor som besökare och gäster har tillträde till. Det gäller både inomhus och utomhus. Gästerna ska kunna hålla avstånd till varandra (minst 1 meter mellan sällskap). Du kan till exempel:

 • Möblera om eller på annat sätt skapa mer utrymme.
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera de avstånd där besökare får vara.
 • Begränsa antalet besökare som är samtidigt på serveringsstället.
 • Om det är kö, använd exempelvis nummerlappar.

4. Du ska se till att besökarna kan sitta vid ett bord när de ska äta och dricka. Man får hämta mat vid en disk eller en buffé om det kan ske utan trängsel.

5. Besökare ska ha möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.

6. Sätt upp tydlig information som förklarar hur man som gäst kan minska risken för smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten ska informationen till gästerna vara väl synlig och innehålla information om:

 • Att hålla avstånd.
 • Att tvätta händerna.
 • Att mat och dryck ska ätas när man sitter vid ett bord.
 • Att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-19.

7. Personalen på ditt serveringsställe ska få tydlig information om hur man hindrar smittspridning mellan besökare och vilka hygienrutiner som gäller. Även här ligger ansvaret hos ägaren som driver stället.

8. Om det anordnas allmänna sammankomster på serveringsstället som exempelvis konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter ska du som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.

Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd omlänk till annan webbplats
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats

Anser du att ett företag inte följer riktlinjerna?
Kontakta Katrineholms kommun
Mejl: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-577 00

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från 1 juli gäller en ny lag för att förhindra smittspridning på serveringar.

Alla verksamheter som serverar mat eller dryck på plats berörs av den nya lagen.

Serveringar som restauranger och barer ska se till att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydd har ansvaret för att se till att lagen följs. Kommunen har rätt att stänga en verksamhet som inte följer lagen.

Lagen gäller fram till 31 december 2020. Regeringen har föreslagit att lagen ska förlängas till den 31 maj 2021.

Om smittskydd på serveringsställen på länsstyrelsens webbplats länk till annan webbplats

Företagare?

För kafé- och restaurangägare finns mer information om vad som krävs av dig på sidan för företag och föreningar.

Ny satsning på näringsliv och föreningar

Katrineholms kommun vidtar nu återigen en rad åtgärder för att underlätta för det lokala närings- och föreningslivet under den pågående coronapandemin.

- Vi är i ett allvarligt läge när det gäller smittspridningen och de nya, skärpta restriktionerna kommer att påverka näringslivet under hösten. Därför vill vi från kommunen göra vad vi kan för att stötta våra lokala företag och föreningar i en svår tid, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Det kommer, efter dialog, finnas möjligheter att skjuta fram betalningen av avgifter som rör vatten, avlopp, sophämtning, tillstånd och tillsyn.
- Det gäller även hyror i företagslokaler och anläggningar som ägs av kommunen, Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB, förklarar Göran Dahlström.

Kommunen ska också prioritera att så snabbt som möjligt betala sina fakturor från leverantörer för att på så sätt stärka företagens ekonomi. Det kommer också att bli enklare för lokala butiker som, i mindre omfattning, vill flytta ut sin verksamhet på gatan.

Tillstånd och tillsyn som är verksamhetskritiska för företagen ska prioriteras och kommunen ska visa hänsyn till företagens situation vid tillsyn.

Inga avbokningsavgifter kommer att tas ut för, exempelvis föreningar, som hyrt kommunala lokaler.
- Det är ett konkret beslut som underlättar för de föreningar som tvingas ställa in sin verksamhet på grund av de nya skärpta restriktionerna, avslutar Göran Dahlström.

Den här satsningen gäller för alla företag i alla branscher och samtliga lokala föreningar, från och med den 10 november 2020 till och med den 28 februari nästa år.

Vidare kontakt & information

Katrineholms kommunlänk till annan webbplats
Sörmland Vattenlänk till annan webbplats
KFABlänk till annan webbplats Katrineholms Fastighets AB
KIABlänk till annan webbplats Katrineholms Industrihus AB

Sörmlands sparbanks stödfond för föreningar

Föreningar som förlorat intäkter kopplat till corona-pandemin och som kan visa detta kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 30 000 kronor. Hur ni gör och vilka villkor som gäller samt ansökan gör du via Sparbankens stödfond.länk till annan webbplats

Riksidrottsförbundet stöttar föreningar i coronakrisen

Föreningar kommer att kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen. Vad som gäller kan du läsa mer om på Riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats.

Kontakt

Näringslivsutvecklare/företagslots

Carina Lloyd

Telefon: 070-595 96 65

Näringslivschef

Stefan Toll

Föreningsservice

Telefon: 0150-572 50

Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare