/

Kris & säkerhet

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Du kan också förbereda dig själv för en kris, så kallad hemberedskap.

Information vid kris

Om en allvarlig och omfattande händelse inträffar i kommunen läggs information ut på den här webbplatsens startsida.

Bra länkar vid krisinformation:

Hemberedskap – din egen förberedelse för kris

Vid en störning i samhället, till exempel översvämningar, skogsbränder eller militära konflikter är det bra att ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme. Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Som hushåll ska en klara en vecka utan ström.

Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Mydigheten för samhällsbydd och beredskap (MSB) har koll på vad du kan göra redan nu och vad som alltid är bra att ha hemma.

Förbered dig för kris (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

MSB har tagit fram korta filmer som beskriver hemberedskap för mat, vatten, värme och kommunikation. Se filmerna från MSB på youtube. Länk till annan webbplats.

Vatten vid kris

Sörmland Vatten och Avfall har ansvar för vatten i Katrineholms kommun. På deras webb finns mer information (Sörmland Vatten och Avfall) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För din egen beredskap kan du tappa i flaskor och förvara dem mörkt och kallt. Det kan vara bra vid fler situationer.

MSB har också information om vatteb på sin webb Tillgång till vatten i kris (msb.se) Länk till annan webbplats.

Hemberedskapsenkäten

Med anledning av krisberedskapsveckan gör kommunen en undersökning gällande medborgarens hemberedskap. Hjälp oss att svara på några korta frågor så får vi ett underlag till kommande insatser.

Enkäten når du HÄR Länk till annan webbplats. eller via QR-koden.

QR kod till hemberedskapenkäten

Skyddsrum

Om du i händelse av kris inte har möjlighet att evakuera dig till en säker plats finns det ett antal skyddsrum i kommunen. Via Katrineholmskartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du enkelt se var olika typer av service finns, bland annat närmsta skyddsrum - klicka på Risk och beredskap i menyn till vänster. Samma karta finns även på msb.se.

Vilket skyddsrum tillhör jag?

Du tillhör inte ett specifikt skyddsrum. Vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

Hur många får plats i skyddsrummen i Katrineholm?

Katrineholm har 218 skyddsrum enligt MSBs karta. Det finns cirka 28 000 platser i dem och cirka 7 miljoner platser i alla våra skyddsrum i Sverige.

Det finns inte skyddsrum så att det räcker till precis hela befolkningen i Sverige, det är inte tanken. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet till skydd i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. De som bor på landsbygden kanske själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Får jag ta med djuren till skyddsrummet?

Nej, skyddsrummen är avsedda för människor. Husdjur får inte tas med till skyddsrummet på grund av till exempel allergirisken. Svenska Blåstjärnan är en frivilligorganisation som arbetar med dessa frågor. På deras sida finns det ett kontaktkort Länk till annan webbplats.. Där kan du skriva vem som tar hand om ditt/dina djur om du inte kan göra det själv.

Brotts- & våldsförebyggande arbete

Vi arbetar aktivt med att förebygga brott, skador och våld i kommunen. Arbetet sker ihop med polis, ideella föreningar, andra offentliga verksamheter samt övergripande i vår egen verksamhet, till exempel inom skola, socialtjänst , kultur och fritid. Vi arbetar alla för ett tryggare och säkrare Katrineholm.

Viktiga telefonnummer

I nödsituation ring 112

Vid ärenden till polisen som inte är akuta ring 114 14. Det kan röra sig om till exempel anmälan av brott och andra allvarliga händelser, tips kring brott eller upplysningar om pass, trafik, migration och tillstånd.

Information vid olyckor och kriser ring 113 13

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer. Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13. 

Räddningstjänst

För brandsläckning och räddning ring 112 - i fall där det inte är bråttom, ring dagtid Katrineholms kommuns växel 0150-570 00.

Risklinjen

För att anmäla fel på gator, vattenledningar, parker med mera samt för att anmäla olycksfallsrisker inom Katrineholms kommun ring 0150-571 69. 

Social beredskap

När socialförvaltningens kontor är stängt kan du kontakta den sociala beredskapen. Den sociala beredskapens arbete gäller endast akuta ärenden som inte kan avvakta till nästa vardag. Du når den sociala beredskapen i Katrineholm via SOS Alarm på telefon 08-454 29 48. 

Orostelefon mot våldsbejakande extremism

Orostelefonen vänder sig till barn, unga och vuxna som känner en oro kring att någon i deras närhet håller på att radikaliseras. Den som ringer till Orostelefonen ska få tips och råd om vad man kan göra om ens anhöriga dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse. Genom Orostelefonen kan man också bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i den kommun där man bor. 

Telefonen är öppen vardagar klockan 9 - 12 och 13 - 16 och bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen. 

Numret till orostelefonen är 020-100 200.

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledningen att begära sändning av Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA.

 Det finns två typer av VMA:

  • varningsmeddelande via utomhussignal, radio/TV och text-TV (sida 100), som ska sändas omedelbart vid risk för skada på liv, egendom eller miljö.
  • informationsmeddelande via radio/TV och text-TV. Detta meddelande behöver inte sändas omedelbart.

Ett VMA kan alltså föregås av utomhussignalen Viktigt meddelande som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör utomhussignalen ska du:

  • söka skydd inomhus
  • stänga dörrar, fönster, ventiler och fläktar
  • lyssna på radio främst P4 lokalradion och se på TV för information och text-TV
    söka information på kommunens webbplats.

När faran är över startas signalen Faran Över - en cirka 30 sekunder lång signal.

Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Kontakt

Säkerhetschef och samordnare inom brandskydd

Tobias Plantin

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Beredskapsamordnare

Alexander Jansson

Telefon: 0150-570 23

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm