/

EU-valet 2019

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren.

Alla som får rösta i valet och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. 

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du tillhör.

Röstkort

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står namn, adress och öppettider till din vallokal. På röstkortet finns även information om lokaler för förtidsröstning.

Om du ska förtidsrösta måste du ta med ditt röstkort.

Om du inte har fått ditt röstkort eller tappat det, kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Valdagen

I Katrineholm finns 20 vallokaler öppna på valdagen den 26 maj mellan klockan 08-21. Vilken lokal du ska rösta i står på röstkortet.

Förtidsröstning

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar ca tre veckor före valdagen och pågår fram till och med valdagen.
Du måste ha med dig ditt röstkort när du förtidsröstar eftersom det används för att skicka din röst till din vallokal. Det är där din röst räknas.

Lokaler & öppettider

8-26 maj

Måndag-fredag klockan 10-17:30

Lördag-söndag klockan 11-14

Söndag 26 maj (valdag) klockan 8-21

20-24 maj klockan 15-18

20-24 maj klockan 14-17:45

20-24 maj klockan 14-17

20-24 maj klockan 14-17:45

20-24 maj klockan 14-17

22-23 maj klockan 15-18

  • Duveholmgymnasiet, ljusgården, Västgötagatan 31

22-23 maj klockan 14-17

  • Glindrans skola

22-24 maj klockan 13:30-17:30

  • Floda Sockenstuga

22-24 maj klockan 13:30-17:30

  • Karsuddens sjukhus

22 maj klockan 14-16

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare.

Bokningsbara tider:

  • Måndag 13 maj klockan 13-16
  • Fredag 17 maj klockan 13-16
  • Tisdag 21 maj klockan 9-12
  • Torsdag 23 maj klockan 9-12
  • Söndag 26 maj klockan 10-14

Kontakt för bokning: Stadshuset Gröna Kulle 0150-57007, 0150-57016

Hantering av namnvalsedlar

Valnämnden har beslutat att ansvara för distributionen av namnvalsedlar till val- och röstningslokaler. För att det ska vara logistiskt genomförbart måste namnvalsedlarna vara inlämnade till valnämndens kansli i god tid innan valdagen så att det hinner sorteras, packas och distribueras.

Vill ett parti lämna namnvalsedlar efter sista inlämningsdatum ansvarar partiet själv för distributionen till val- eller röstningslokalen. I lokalen ansvarar röstmottagare för uppställning och ordning av namnvalsedlarna.

 

Leveransadress: Stadshuset Gröna Kulle, Fredsgatan 38.

Öppettider: måndag-fredag, klockan 8-12, 13-16.

Sista dag för lämning: 2 maj

Kontakt

Valsamordnare

Axel Stenbeck

Telefon: 0150-570 80

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm