/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

217-236

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Social- och omsorgsförvaltningen