/

Socialnämnden

Justerat protokoll från sammanträde

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

64-72

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Social- och omsorgsförvaltningen