/

Socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

140-150

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Social- och omsorgsförvaltningen (Västgötagatan 18)