/

Kommunfullmäktige

Justerat protokoll från kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

56-81

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen