/

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Justeat protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Länk till sammanträdet bifogas här Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

7-12

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Regionkansliet