/

Vård- och omsorgsnämnden den 16 juni 2022

Justerat protokoll från sammanträde

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

39-49

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen