/

Delegationsbeslut - vård- och omsorgsnämndens sammanträde inställt den 27 januari 2022

Anslag av beslut fattat av vård- och omsorgsnämndens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

4

Datum för uppsättande:


Datum för nedtagande:

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvltningen