/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll för socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2019-09-05

Paragrafer:

409-425

Datum för uppsättande:
2019-09-12

Datum för nedtagande:
2019-10-08

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen