/

Folkhälsoutskottet

Justerat protokoll från folkhälsoutskottet

Text

Sammanträdesdatum:
2019-09-04

Paragrafer:

12-16

Datum för uppsättande:
2019-09-06

Datum för nedtagande:
2019-10-01

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen