/

Vård- och omsorgsnämnden

Justerat protokoll från vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:
2019-08-29

Paragrafer:

73-87

Datum för uppsättande:
2019-09-05

Datum för nedtagande:
2019-09-27

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen