/

Kommunstyrelsen

Justerat protokoll från kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:
2019-08-28

Paragrafer:

129-143

Datum för uppsättande:
2019-09-04

Datum för nedtagande:
2019-09-27

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen