/

Service- och tekniknämnden

Justerat protokoll från service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum:
2019-08-29

Paragrafer:

55-63

Datum för uppsättande:
2019-09-03

Datum för nedtagande:
2019-09-26

Förvaringsplats av protokollet:
Service- och teknikförvaltningen