/

Bygg- och miljönämnden

Justerat protokoll från bygg- och miljönämnden.

Sammanträdesdatum:
2019-08-21

Paragrafer:

74–88

Datum för uppsättande:
2019-08-30

Datum för nedtagande:
2019-09-24

Förvaringsplats av protokollet:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 i Katrineholm.