/

Kommunfullmäktige

Justerat protokoll från kommunfullmäktige

Text

Sammanträdesdatum:
2019-08-19

Paragrafer:

111-126

Datum för uppsättande:
2019-08-29

Datum för nedtagande:
2019-09-24

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen