/

Socialnämndens utskott

Justerat protokoll från socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2019-08-08

Paragrafer:

386-398

Datum för uppsättande:
2019-08-14

Datum för nedtagande:
2019-09-10

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen