/

Delegationsbeslut- Bidrag till Katrineholms musikkår

Anslag av delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

97

Datum för uppsättande:
2019-08-13

Datum för nedtagande:
2019-09-04

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen