/

Delegationsbeslut - Extra bidrag till Spökbackens Alpina SK 2019

Ingress

Text

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

19

Datum för uppsättande:
2019-02-06

Datum för nedtagande:
2019-03-01

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen