/

Delegationsbeslut - Bidrag till Linnéasimmet 2019

Ingress

Text

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

16

Datum för uppsättande:
2019-02-06

Datum för nedtagande:
2019-03-01

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen