/

Vård- och omsorgsnämnden

Justerat protokoll för vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:
2019-01-24

Paragrafer:

1-24

Datum för uppsättande:
2019-01-30

Datum för nedtagande:
2019-02-21

Förvaringsplats av protokollet:
Vård- och omsorgsförvaltningen