/

Kommunstyrelsen

Justerat protokoll från kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:
2019-01-23

Paragrafer:

1-20

Datum för uppsättande:
2019-01-30

Datum för nedtagande:
2019-02-22

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvlatningen