/

Delegationsbeslut - Bidrag till katrineholms simsällskap för 2019

Anslag av delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

11

Datum för uppsättande:
2019-01-30

Datum för nedtagande:
2019-02-22

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen