/

Kommunfullmäktige

Justerat protokoll från kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:
2019-01-21

Paragrafer:

1-16

Datum för uppsättande:
2019-01-29

Datum för nedtagande:
2019-02-22

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen