/

Delegationsbeslut - Bidrag till Hittaut Katrineholm 2019

Anslag av delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

14

Datum för uppsättande:
2019-01-25

Datum för nedtagande:
2019-02-19

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen