/

Delegationsbeslut - Ansökan om bidrag till Katrineholm FM

Anslag av delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande

Sammanträdesdatum:


Paragrafer:

13

Datum för uppsättande:
2019-01-25

Datum för nedtagande:
2019-02-19

Förvaringsplats av protokollet:
Kommunledningsförvaltningen