/

Socialnämndens utskott

 

Justerat protokoll för socialnämndens utskott

Sammanträdesdatum:
2019-01-24

Paragrafer:

§ 33-35 (direktjustering)

Datum för uppsättande:
2019-01-24

Datum för nedtagande:
2019-02-19

Förvaringsplats av protokollet:
Socialförvaltningen