/

Service- och tekniknämnden

Justerat protokoll från service- och tekniknämnden

Sammanträdesdatum:
2019-01-17

Paragrafer:

§ 1-11

Datum för uppsättande:
2019-01-23

Datum för nedtagande:
2019-02-15

Förvaringsplats av protokollet:
Service- och teknikförvaltningen