Klimatfamiljer

5 färgstarka händer i olika färger

I projektet Klimatfamiljer har vi följt 5 familjer i Katrineholms kommun genom att stötta dem under ett års tid, och med målet att familjerna ska minska sina utsläpp med 30 procent. Projektet avslutades sommaren 2018 och ska nu utvärderas.

Följ klimatfamiljernas resa

Mer information om hur du kan följa familjernas resa hittar du via länkarna i högerspalten.

Familjerna som är med i projektet Klimatfamiljer, foto: Josefine Karlsson

Familjerna som är med i projektet Klimatfamiljer, foto: Josefine Karlsson.

Film

Följ klimatfamiljernas resa via kommunens YouTube-kanal. Länk hittar du i högerspalten.

Kontakt

Har du frågor kring projektet Klimatfamiljer kontakta projektledare och energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid. Kontaktuppgifter finns i högerspalten.

Om projektet Klimatfamiljer

Med projektet Klimatfamiljer är tanken att invånare och övriga intressenter i Katrineholm ska inspireras att minska sina utsläpp av växthusgaser och få verktyg och kunskap för att göra detta inom olika nyckelområden, till exempel mat, transporter, boende och konsumtion. Detta sänker kommunens klimatutsläpp och gör kommunen bättre rustad för en omvärld i förändring och stärker vår attraktivitet utåt.

Projektet delfinansieras av Naturvårdsverket (via Klimatklivet). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Energi- och klimatrådgivare Kjell Dävelid
Telefon: 0150-570 83
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*