SMART diplomerad skola

Julita skola är en SMART Diplomerad skola.
En SMART Diplomerad skola arbetar efter långsiktiga implementeringsstrategier av digitala verktyg och digitala arbetsmetoder i undervisningen.
På en SMART Diplomerad skola finns ett antal SMART Coach som har gått SMART Certifierad Utbildning i flera steg.
En SMART Coach har verktyg för att kunna vara ett stöd till skolledningen i införandet av digitala arbetsmetoder på skolan. SMART Coach fungerar som länken mellan Sveriges SMART Certifierade Utbildningscenter, Netsmart AN och pedagogerna på den egna skolan.
SMART Coach får kontinuerlig uppdatering av nyheter från SMART, inspiration och erfarenhetsutbyte på Netsmarts årliga, kostnadsfria SMART Nätverksträffar.
SMART Coach inspirerar skolans pedagoger och bidrar till en ökad kunskap om de digitala verktygens möjligheter i skolans olika verksamheter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Julita skola
Postadress: Skolvägen 3
Telefon: 0150-48 82 08
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Julita skola
* = Obligatorisk uppgift
*