Handels- & administrationsprogrammet

Header HA

På Handels- och administrationsprogrammet får du en bred utbildning i administration, företagande och service. På Lindengymnasiet har vi en inriktning, handel och service.

En inriktning

  • Handel och service

Inriktningen handel och service ska ge fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik eller kundservice.

Yrkesförberedande program

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör.

Praktik

På HA-programmet praktiserar du oftast på lokala företag. Du får en gedigen inblick i arbete i butiker och på företag. Under årskurs två och tre är du ute minst 15 veckor på företag. Du kan efter utbildningen bland annat arbeta med ekonomi, IT, försäljning, inköp, turism, administration och andra yrken. Du får behörighet till yrkeshögskolorna och även grundläggande högskolebehörighet.

Lärlingsutbildning

Du kan också gå Handels- och administrationsprogrammet som gymnasial lärling. Det innebär att du bland annat jobbar i ett företag minst halva skoltiden. Vi arbetar enligt modellen "Lärling i butik" som har utvecklats av Svensk Handellänk till annan webbplats.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om Handels- och administrationsprogrammet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Jenny Palm
Telefon: 0150-577 38
Mejl: jenny.palm@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.