Barn- & fritidsprogrammet

BF header

Programmet för dig som vill jobba med barn och ungdomar i framtiden. En central del är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten mellan människor.

En lärlingsutbildning

Barn- och fritidsprogrammet är en lärlingsutbildning med inriktning pedagogiskt arbete.

Att vara gymnasial lärling innebär en unik möjlighet för dig att lära dig ett yrke genom att kombinera jobb på en arbetsplats med studier i skolan. Du får det bästa av två världar och går ut gymnasiet med både slutbetyg och arbetslivserfarenhet. Om du vill får du även grundläggande högskolebehörighet vid val av kurser. Du kommer att göra halva din studietid ute på en arbetsplats och halva studietiden på skolan.

För dig som vill arbeta i förskola eller skola

Det här är inriktningen för dig som vill arbeta med barn. Den pedagogiska inriktningen ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om olika pedagogiska verksamheter som förskola, skola och fritidshem och om att planera och genomföra aktiviteter inom dessa områden. I den pedagogiska inriktningen läser vi kurser som Barns lärande och växande, Pedagogiskt arbete, Pedagogiska teorier och praktiker, Skapande verksamhet och Specialpedagogik.

Grund för vidare studier

Du får möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor lär, utvecklas och växer in i samhället, socialiseras, samt får en inblick i olika teorier om detta. Du läser också om hur olika specialpedagogiska insatser och arbetssätt kan gynna individers utveckling och möjlighet till delaktighet. Efter utbildningens slut kan du arbeta med barn och ungas utveckling och lärande som barnskötare eller elevassistent. Inriktningen ger dig även en bra grund för att studera vidare till förskollärare eller lärare. Du får behörighet till yrkeshögskolorna och, vid val av kurser, grundläggande högskolebehörighet.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om Barn-och fritidsprogrammet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Jenny Palm
Telefon: 0150-577 38
Mejl: jenny.palm@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.