Individuella programmen

De individuella programmen är till för dig som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen.

IP GYS

Foto: Hanna Maxstad

Utbildningen ska ge dig som elev kunskaper för att ett så självständigt och aktivt liv som möjligt för att delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program utformas utifrån de behov och försutsättningar som varje elev har.

De individuella programmen innehåller följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation.
Logotyp Duveholmsgymnasiet