Samhällsvetenskapsprogrammet

Det samhällsvetenskapliga programmet är ett högskoleförberedande program för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och resten av världen. Du lär dig om hur människan och samhället samspelar och får reflektera kring samhällets strukturer utifrån ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

Programbild SA

Foto: Hanna Maxstad

Programmet har tre inriktningar

  • Beteendevetenskap
  • Medier
  • Samhällsvetenskap

Beteendevetenskapliga inriktningen erbjuder ämnen som ledarskap och organisation, kommunikation, sociologi och fördjupande studier i psykologi och samhällskunskap.Du lär dig om människans utveckling, socialistation och samspel.

I inriktningen Medier, information och kommunikation lär du dig om mediernas roll i samhället. Du studerar journalistik, information och reklam och lär dig grunderna i de mer klassiska medierna som text, ljud och bild men även i de nya moderna som till exempel sociala medier.

Inriktningen Samhällsvetenskap innebär studier i geografi och fördjupande studier i samhällskunskap, historia, religion och internationella förhållanden. Du lär dig om samhällsstrukturer och livsvillkor i Sverige och andra delar av världen och får fördjupa dina kunskaper om omvärlden.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor eller funderingar om det Samhällsvetenskapsprogrammet kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare. 

Thereze Jacobsson Siverskog

Telefon: 0150-578 98
Mejl: thereze.j.siverskog@katrineholm.se

För att ett program eller en inriktning ska starta krävs det att tillräckligt många har sökt till programmet eller inriktningen.