Fastighet, anläggning och byggnation

Utbildningen är ett yrkesinriktat program som ska utveckla dina kunskaper inom till exempel fastighetsservice, byggnation och anläggningsarbete.

FAB Gys

Foto: Hanna Maxstad

Du som elev får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder dig på att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer.

Nationellt Program

Fastighet, anläggning och byggnation är ett nationellt program på gymnasiesärskolan. Du får en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Dessutom får du, genom skolan, möjlighet till personlig utveckling. På nationella programmen får du möjlighet att läsa kärnämnen på din egen nivå. Vårt fokus är att skapa en skola med hög kvalitét för dig som elev.

APL- och Praktiksamordnare

Har du frågor eller funderingar om programmet ta kontakt med vår praktiksamordnare.

Suzanne Melchersson

Telefon: 070-570 18 02
Mejl: suzanne.melchersson@katrineholm.se