Estetiska verksamheter

Utbildningen är ett yrkesinriktat program som ska utveckla dina kunskaper inom till exempel estetiska uttrycksformer, bild och musik.

EV GYS

Programmet ska ge dig kunskaper om och färdigheter i olika estetiska uttrycksformer. Efter avslutat program ska du ha kunskaper för arbete där estetisk förmåga tas till vara. Det kan vara att utifrån färg och form organisera varor inom handel eller att arbeta på en kulturinstitution eller med skapande verksamhet. Vidare ska utbildningen utveckla din förmåga att kommunicera tankar och idéer med hjälp av estetiska uttrycksformer. Utbildningen ska också utveckla dina kunskaper om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga och kulturella perspektiv. Utbildningen ska utveckla din förmåga att använda digitala verktyg. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildningen.

Nationellt Program

Estetiska verksamheter är ett nationellt program på gymnasiesärskolan. Du får en god grund för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Dessutom får du, genom skolan, möjlighet till personlig utveckling. På nationella programmen får du möjlighet att läsa kärnämnen på din egen nivå. Vårt fokus är att skapa en skola med hög kvalitét för dig som elev.

APL- och Praktiksamordnare

Har du frågor eller funderingar om programmet ta kontakt med vår praktiksamordnare.

Suzanne Melchersson

Telefon: 070-570 18 02
Mejl: suzanne.melchersson@katrineholm.se